Blogi

Kunsti hindamise kunst

Järveküla Kool oli 2023/24 õppeaastal üks aktiivsemaid osalejaid Arengusammude programmis. Tunde käis seal vaatlemas pikaaegse õpetajakoolituse kogemusega Terje Äkke, kes leppis aasta alguses iga õpetajaga kokku, milliseid oskusi edasi arendada. Seejärel kohtuti regulaarselt, arutati ja harjutati eri viise, kuidas häid õpetamise praktikaid klassi ees toimima saada. Kuuendat aastat kunsti õpetamisega tegelev Anneli Orav valis oma arengufookuseks õpilaste kaasamise hindamisprotsessi. Tema on ka selle loo peategelane.

Loe lisaks

Kuidas aega tagasi võita?

Olles ise olnud pikka aega õpetaja, suhelnud õpetajatega erinevates koolides ning jälginud arutelusid õpetaja töökoormuse teemal, on selge, et ammu juba ei ole õpetaja päev täidetud ainult õpetamisega seotud tegevustega ja uusi ülesandeid tuleb pidevalt juurde. See on ülemaailmne, mitte ainult kohalik väljakutse. Kui õpetajatelt või koolijuhtidelt küsida, mida saaks ära jätta, ei ole sellele sugugi kiiret ja lihtsat vastust. Ometi pole see võimatu ülesanne, kirjutab Terje Äkke, Arengusammude haridusjuht.

Loe lisaks

Arengusammudega liitus Terje Äkke!

Kevad tuleb sel aastal teisiti – Arengusammudega liitus Terje Äkke. Esialgu on ta meiega kahel tööpäeval nädalas, kuid 19. juunil saadab Terje suvepuhkusele oma õpilased Eesti Rahvusvahelises Koolis, kust tal on ette näidata 25 aastat kogemust õpetajana, lisaks veel aastaid õppejuhina ja algklasside programmi koordinaatorina. Edasi saab temast täiskohaga haridusjuht Arengusammude programmis. Ka kolleegide juhendamisega on Terjel kümneaastane kogemus, nii rahvusvaheliselt kui ka programmi “Õpetaja kui ennastjuhtiv õppija” raames. Rääkisime Terjega tema päris esimesel Arengusammude-tööpäeval: sellest, mida ta meil tegema hakkab, koolitusreisist Inglismaale ja sellestki, kuidas ikkagi seda “coachimist” eesti keelde tõlkida.

Loe lisaks

Näidisjuhtum. Õpetajate individuaalne juhendamine Abacuse algkoolis: seitse õppetundi.

Olime ka varasemalt Abacuse koolis otsinud viise, kuidas hõlpsamini õpetajate tunde vaadelda ja neile sagedamini tagasisidet anda, nii et see ei mõjuks ametliku hinnanguna. Tahtsime ühelt poolt jõuda sinna, et ei oleks vahet, kas vaatlejaks on kolleeg matemaatika või füüsika erialalt: tagasiside võiks olla võrdväärne. Ja teisalt tahtsime üldse jõuda märksa tihedamini klassiruumidesse, mitte ainult kord kuue nädala tagant, kui meil toimub õpetajate erialane hindamine.
Loe lisaks

Kuidas läbi viia tagasisidekohtumist õpetajaga?

Arengusammude programmi loogika on pealtnäha lihtne: üks õpetaja vaatleb teise õpetaja tundi ning seejärel toimub tagasisidekohtumine. Seal saab õpipartner välja pakkuda mõne oskuse, mille kallal õpetaja võiks tööd teha. Kolleegi individuaalsest nõustamisest, kui seda teha pikema aja jooksul, sünnib muutus õpetaja harjumustesse. Ta jõuab kas klassiruumis rohkemate õpilastega tegeleda, on valvsam, et iga tund saaks konkreetse eesmärgi, või oskab tüüpvigade puhul paremini ette valmistada, kuidas õpilasi õigele rajale aidata.

Loe lisaks